Apie petankės žaidimą

Petankę (petanque) sugalvojo nedidelio Prancūzijos miestelio La Ciotat, esančio prie Marselio, gyventojas Jules Le Noir, veteranas žaidėjas, kuris po nelaimingo atsitikimo liko prikaustytas invalido vežimėlyje.

 
www.laisvalaikiodovanos.lt
 

 Apdovanojimų taurės, medaliai, statulėlės.
 Apdovanojimų graviravimas. Varžybų atributika.
 

 Krepšinio, tinklinio, futbolo kamuoliai su logotipais.
 

Reklaminiai kvapai su logotipais.
 

Prenumerata

 


Kontaktai

Lietuvos petankės federacija
Kodas 300572851
Paramos gavėjo statusas įreg.
2006-05-31
Banko sąsk. LT25 7011 7000 0170 0124

Adresas:
Simno g. 35a, LT-46372 Kaunas
Mob. 8 698 25 166
El. paštas info@petanke.lt

Teisėjavimas

1. Teisėjas

Turėti Lietuvos petankės federacijos licenciją;

 • Nebūti kitos petankės federacijos teisėju;
 • Būti tinkamu fiziškai;
 • Būti išlaikusiam teisėjo egzaminus, suteikiančius šiuos rangus: nacionalinės kategorijos teisėjas; tarptautinės kategorijos teisėjas

Jei tarptautinės kategorijos teisėjas teisėjavo daugiau nei 10 metų ir negali daugiau teisėjauti, jis/ji gali kreiptis dėl garbės teisėjo licencijos. Kad ir koks būtų teisėjo rangas, jis/ji visada yra pavaldus (-i) Lietuvos petankės federacijai, kur jam/jai buvo išduota licencija.

2. Taisyklės teisėjui

 • Teisėjas teisėjauja Lietuvos petankės federacijos vardu ir turi vykdyti šios organizacijos taisykles ir įstatus.
 • Jis/ji turi būti gerai susipažinęs su taisyklėmis ir būti pakankamai autoritetingas bei diplomatiškas, kad galėtų vykdyti savo pareigas. 
 • Jis/ji niekada negali įsivelti į ginčus su žaidėjais turnyre, kuriam jis/ji pats(-i) teisėjauja.
 • Jis/ji turi turėti gerai matomą teisėjo ženklelį bei įrankius, būtinus, kad galėtų atlikti savo pareigas (ruletę, dekametrą, švilpuką ir pan.).
 • Jis/ji turi pasirodyti prieš varžybų pradžią ir užtikrinti, kad būtų laikomasi varžybų pradžios laiko, formato ir pan.
 • Prieš turnyro pradžią teisėjas turi patikrinti žaidimo aikšteles (ribas, kliūtis ir pan.) ir, jei būtina, atlikti pakeitimus. Apie atliktus pakeitimus teisėjas turi pranešti žaidėjams. 
 • Jis/ji negali teisėjauti žaidime, kuriame pats žaidžia.

  3. Varžybos

 • Teisėjas turi užtikrinti, kad visi žaidėjai turėtų licencijas, atitinkančias Lietuvos petankės federacijos licencijų išdavimo petankės žaidėjams tvarką. 
 • Teisėjas turi prižiūrėti burtų metimą ir užtikrinti, kad burtai būtų metami prieš kiekvieną turą.
 • Teisėjas negali perkelti kontrolinės lentos.

 Varžybų metu teisėjas turi užtikrinti, kad:

 • žaidėjai elgtųsi tinkamai;
 • būtų laikomasi taisyklių;
 • neįsitraukti į jokius incidentus;
 • priėmus sprendimą, jis/ji turi pasitraukti be diskusijų;
 • atliekant matavimus nesivaržyti dar kartą pamatuoti, jei to reikia sprendimo priėmimui;
 • jei rutuliai neatitinka taisyklėse pateiktų reikalavimų, turi paskelbti juos „Netinkamais rutuliais“;
 • būdamas vieninteliu teisėju aikštelėje, jis/ji visada turi veikti užtikrintai. Esant sudėtingai situacijai, teisėjas gali kreiptis į teisėjų kolegiją. Teisėjų kolegiją gali sudaryti tik kurios nors federacijos komiteto ar klubo nariai, arba turnyrą organizavęs asmuo ir dienos teisėjas;
 • lietaus atveju turi sustabdyti varžybas tik, jei jis/ji yra įsitikinęs (-usi), kad dėl lietaus žaidimo tęsti nebus galima. Žaidėjams draudžiama palikti aikštelę be teisėjo sutikimo;
 • jis/ji niekada negali viešai kritikuoti jokių kitų teisėjų priimtų sprendimų.

 Po varžybų teisėjas:

 •  pasirašo varžybų protokole;
 •  prizų įteikimo metu dalyvauja kartu su žaidėjais ir teisėjų kolegija;
 • po varžybų aptaria sudėtingas teisėjavimo situacijas su kitais teisėjais; tai padeda ateityje priimti vienodus sprendimus.

 

Bendrosios pastabos
Teisėjas turi suprasti savo pareigų svarbą. Jis/ji turi būti pakankamai kompetentingas (-a) ir priimti tinkamus ir užtikrintus sprendimus. Taip teisėjas gali užsitikrinti žaidėjų pasitikėjimą ir išvengti galimų problemų.
Pastaba – Teisėjas privalo nepamiršti, kad žaidimo eiga priklauso nuo jo sprendimų aiškumo ir kompetencijos.