Apie petankės žaidimą

Petankę (petanque) sugalvojo nedidelio Prancūzijos miestelio La Ciotat, esančio prie Marselio, gyventojas Jules Le Noir, veteranas žaidėjas, kuris po nelaimingo atsitikimo liko prikaustytas invalido vežimėlyje.

 
www.laisvalaikiodovanos.lt
 

 Apdovanojimų taurės, medaliai, statulėlės.
 Apdovanojimų graviravimas. Varžybų atributika.
 

 Krepšinio, tinklinio, futbolo kamuoliai su logotipais.
 

Reklaminiai kvapai su logotipais.
 

Prenumerata

 


Kontaktai

Lietuvos petankės federacija
Kodas 300572851
Paramos gavėjo statusas įreg.
2006-05-31
Banko sąsk. LT25 7011 7000 0170 0124

Adresas:
Simno g. 35a, LT-46372 Kaunas
Mob. 8 698 25 166
El. paštas info@petanke.lt

Petankės komandų sudarymo ir Lietuvos nacionalinių petankės komandų (žaidėjų rinktinių) formavimo tvarka

 1. Petankės komandas dalyvauti Federacijos rengiamose varžybose iš licencijas turinčių petankės žaidėjų sudaro juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo nuosavybės ir teisinės formos, gyventojai ir patys petankės žaidėjai tarpusavio susitarimu.
 2. Trejetų komandos sudaromos iš trijų arba keturių (iš kurių vienas atsarginis) žaidėjų, dvejetų - iš dviejų arba trijų (iš kurių vienas atsarginis). Kiti asmenys, įskaitant petankės komandos sudarymo iniciatorių, nelaikomi komandos nariais.
 3. Pavadinimą petankės komandai priskiria jos sudarymo iniciatorius. Komandų pavadinimai dėl viešo pobūdžio sudaromi laikantis geros moralės normų. Komanda, kurios pavadinimas neatitinka geros moralės normų, Drausmės komisijos sprendimu neregistruojama Federacijos rengiamoms varžyboms ir jose dalyvauti negali.  
 4. Petankės komandos sudarymo iniciatorius arba vienas iš komandos narių už dalyvavimą Federacijos rengiamose varžybose moka Federacijai varžybų nuostatuose nustatyto dydžio atlyginimą (startinį mokestį).
 5. Tik Federacija turi teisę formuoti Lietuvos nacionalines petankės komandas (žaidėjų rinktines), galinčias dalyvauti užsienyje rengiamose tarptautinėse petankės varžybose.
 6. Lietuvos nacionalinė petankės komanda (žaidėjų rinktinė) formuojama atskirai kiekvienoms užsienyje rengiamoms tarptautinėms varžyboms.
 7. Lietuvos nacionalinių petankės komandų (žaidėjų rinktinių) sudėtyje yra pagrindiniai žaidėjai (trejetų rinktinėse - trys, dvejetų - du) ir vienas atsarginis žaidėjas.
 8. Sprendimą dėl Lietuvos nacionalinės petankės komandos (žaidėjų rinktinės) personalinės sudėties priima Federacijos prezidiumas, remdamasis federacijos nuostatais.
 9. Lietuvos nacionalinių petankės komandų (žaidėjų rinktinių) nariais gali būti petankės žaidėjai, turintys galiojančią A kategorijos licenciją.
 10. Federacijos prezidiumas, atsižvelgdamas į tarptautinių varžybų pobūdį, gali:
  1. suformuoti kelias Lietuvos nacionalines petankės komandas (žaidėjų rinktines) atskiroms varžyboms, jeigu tai neprieštarauja tų varžybų nuostatams;
  2. neįtraukti atsarginio žaidėjo į formuojamą Lietuvos nacionalinę petankės komandą (žaidėjų rinktinę);
  3. skirti Lietuvos nacionalinės petankės komandos (žaidėjų rinktinės) nariams už pasiektus rezultatus piniginius arba nepiniginius prizus.